Centrum
vývoje elektroniky

Naše kompetence

Vyvíjíme především taktická komunikační zařízení, která splňují nejpřísnější technické, bezpečnostní a environmentální normy. Mezi další výsledky naší práce patří špičkové časoměrné systémy využívané mj. v NASA nebo ESA.
Nabízíme také služby v oblasti vývoje speciální elektroniky na zakázku včetně zavedení do výroby a podpory životního cyklu.


Naprostá odolnost

Hardware

Dlouholeté zkušenosti v oboru a silné know-how nám umožňují vyvíjet hardware s ohledem na náročné požadavky zákazníků tak, aby výsledný produkt obstál i v nejtěžších podmínkách a zachoval si stoprocentní funkčnost.

Vyvíjíme vysokofrekvenční přijímače, vysílače, filtry a přizpůsobovací členy v pásmech KV, VKV, UKV, L-Band až S-Band. V digitálních částech zařízení implementujeme procesory, mikrokontrolery, signálové procesory, hradlová pole a další prvky typu paměti, kodeky, řadiče a komunikační periferie všeho druhu. Nedílnou součástí jsou silné kompetence ve vývoji nízkofrekvenčních a napájecích obvodů včetně baterií a nabíjecího příslušenství.

Signálové inženýrství

Zpracování signálu

Svět softwarově definovaných komunikačních technologií je naším domovem.  Zvládáme pokročilé techniky číslicového zpracování vysokofrekvenčních i nízkofrekvenčních signálů.

Digitálně realizujeme filtry nejrůznějších typů a parametrizací, modulace jako FM, AM, GMSK, FSK, CPM či OFDM, vokodéry typu CVSD či MELP a mnoho dalších funkčních bloků. Není nám cizí ani technika MIMO, kterou jsme úspěšně uplatnili v komunikačním řešení už na počátku tohoto tisíciletí.

Pokročilý vývoj

Software

Software je v dnešní době všudypřítomný. I my zvládáme jak aplikační, tak i vestavěný software a firmware včetně realtimového nad RTOS platformami.

Základem všeho u nás je C/C++, nicméně používáme různé programovací jazyky od assembleru až po vysokoúrovňové skriptovací jazyky typu Python nebo webové jazyky typu HTML. Samostatnou kapitolou jsou pak FPGA, kde disponujeme mnohaletými zkušenostmi s programováním ve VHDL i se složitými soft-procesorovými implementacemi. Pochlubit se také můžeme zvládnutím programování multi-jádrových platforem SoC.

Technologie komunikace

Vývoj waveformů

Dorozumívacím jazykem rádiové komunikace jsou waveformy. My jimi nejen mluvíme, ale umíme je i vytvářet. Úspěchy v této oblasti nás řadí do celosvětové špičky v oboru.

Disponujeme prověřenými schopnostmi navrhnout, odsimulovat a na reálnou rádiovou platformu implementovat waveform definovaný od fyzické až po aplikační vrstvu a to včetně pokročilé kryptografie. Uplatňujeme přitom techniky rádiové komunikace jako rozprostřené spektrum, hopping, MANET a další.

Přísné normy

Certifikace

Důvěřuj, ale prověřuj.

Naše řešení odpovídají mnoha světovým oborovým normám, k jejímž základům patří normy MIL-STD a STANAG. Disponujeme obrovskými zkušenostmi s procesy získávaní osvědčení prokazující shodu s těmito předpisy, včetně bezpečnostních certifikací NBÚ a NÚKIB.

Nejvyšší kvalita

Vývoj kompletního produktu

Vše, co děláme směřuje k jedinému cíli – stvořit dokonalý produkt.

Osvojili jsme si tuto náročnou cestu od počáteční definice požadavků, analýzy a stanovení technického řešení, přes fázi samotného vývoje hardware a software, až po integraci, testy parametrů, funkcí, odolnosti a shody s normativními požadavky, popřípadě provedení certifikací. Neodmyslitelnou součástí takového procesu je podpora zavedení do sériové výroby, vyhotovení technické a uživatelské dokumentace a podpora po celou dobu životního cyklu.

Stabilitu zajišťují naše mateřské společnosti

DICOM DICOM